1. Välj ett evenemang genom att klicka på önskad händelse 
  2. Välj antal gäster 
  3. Tryck på den gröna knappen (aktuellt datum) 
  4. Tryck på grön knapp (tid) 
  5. Fyll i dina uppgifter 
  6. Klart