Vårens är här, vi vaknar till liv och vill också ha en massa liv. Det sociala livet går på högtryck den ljusa tiden av året, vi vill umgås och ha roligt.

För ungdomsföräldrar följer en orolig tid. Man vill väl men ibland är det svårt att veta vad som är det bästa. När det kommer till alkohol finns det ingen studie som visar på att ungdomar som bjuds alkohol i hemmet får bättre vanor. Tvärtom. De som får smaka eller till och med har föräldrar eller andra vuxna som köper ut är den kategori med flest alkoholrelaterade problem i framtiden. Så enkelt är det.

Luta er mot det argumentet om någon trycker på. Här har ni ett klipp från SB som hjälper oss att stötta våra beslut.